Informacja dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy

 

Stan zanieczyszczenia powietrza ma znaczący wpływ na zdrowie populacji ludzkiej oraz środowisko, w którym żyjemy. Emisja dużej ilości pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery, powstająca w trakcie spalania niskokalorycznych paliw stałych, jest częstą przyczyną schorzeń układu oddechowego, pogorszenia stanu zdrowia, zwłaszcza u dzieci, jak również przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. Dodatkowym problemem są stale rosnące koszty konwencjonalnych paliw, energii elektrycznej oraz cieplnej.

Mając na uwadze poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej, tak jak robiliśmy w minionych latach, Gmina Stara Kornica planuje w przypadku ogłoszenia naborów, wystąpić o środki finansowe w projektach umożliwiających pozyskanie dofinansowania na niżej wymienione zakresy inwestycji:

 1. Montaż kolektorów słonecznych,
 2. Montaż instalacji fotowoltaicznych,
 3. Wymiana źródeł ciepła ( pieców) na: pompy ciepła, piec węglowy 5 klasy, piec na pellet, piec gazowy propan-butan,
 4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
 5. Wykonanie przyłączy gazowych do budynków w ramach planowanej budowy sieci gazowej w gminie Stara Kornica.

Proponujemy mieszkańcom Gminy pomoc w realizacji poprzez pozyskanie dofinansowania, przeznaczonego na budowę indywidualnych instalacji, do ogrzewania wody użytkowej,  odnawialnych źródła energii do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W celu przygotowania się do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na realizację wyżej wymienionych inwestycji zachodzi potrzeba  zebrania od  mieszkańców gminy załączonych deklaracji (ze względu na krótki czas naboru 1-2 m-ce).

 W momencie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przez jednostki dofinansowujące,  Gmina Stara Kornica dołoży wszelkich starań w celu skutecznego złożenia wniosku i pozyskania środków na dofinansowanie zadań objętych dotacją jak niżej:

 

 

 • kolektorów słonecznych (produkcja energii cieplnej z energii słonecznej) składających się z:
  • 2 kolektorów, zbiornika 200 litrów na ciepłą wodę i instalacji towarzyszącej lub
  • 3 kolektorów, zbiornika 300 litrów na ciepłą wodę i instalacji towarzyszącej,
 • instalacji fotowoltaicznych (produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej) składającej się z:
  • paneli fotowoltaicznych w ilości i mocy dostosowanej do danego budynku mieszkalnego,
 • wymiana źródeł ciepła ( pieców) na: pompy ciepła, piec węglowy 5 klasy, piec na pellet, piec gazowy propan-butan,
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
 • budowa przyłączy gazowych do budynków

Prosimy osoby zainteresowane przystąpieniem do programów o wypełnienie deklaracji odnośnie zapotrzebowania energetycznego budynku i urządzeń jakie Państwo posiadacie w budynkach oraz wskazanie jakimi instalacjami jesteście Państwo zainteresowani. Podpowiadamy, że optymalnymi wyborami są następujące możliwości:

 • panele fotowoltaiczne
 • kolektory słoneczne
 • panele fotowoltaiczne z kolektorami i pompami ciepła
 • piec węglowy 5 klasy, piec na pellet,

piec gazowy propan-butan

 • przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • przyłącze gazowe

 

Obecnie prosimy o wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Starej Kornicy do pokoju SEKRETARIAT lub BUDOWNICTWO w terminie do dnia 25 marca 2024 roku. Dodatkowe Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy, tel. 83 358-78-22.

 

 

 

Załączniki:

 1. Deklaracja przystąpienia do realizacji inwestycji

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony