Informacja dotycząca zgłoszenia udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Stara Kornica za 2023 rok

INFORMACJA

DOTYCZĄCA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM

O STANIE GMINY STARA KORNICA ZA 2023 ROK

 

   Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609,721) Wójt Gminy Stara Kornica w terminie do 31 maja 2024 r. przedstawia Radzie Gminy Stara Kornica Raport o stanie Gminy Stara Kornica za 2023 rok.

      W debacie nad Raportem o stanie Gminy Stara Kornica za 2023 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy w Starej Kornicy poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

     Stosownie do art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Sesja Rady Gminy Stara Kornica na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Stara Kornica za 2023 r. odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r.

     Zgłoszenia do udziału w debacie mieszkańcy składają najpóźniej do dnia 26 czerwca 2024 r. do Urzędu Gminy Stara Kornica, pok. Nr 5 w godzinach pracy urzędu.  

Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie: www.kornica.org, w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kornica, oraz w pok. Nr 5.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 26 czerwca 2024 r.  nie będą rozpatrywane.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Michaluk

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony