„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Kornica”

 

mazowsze_dla_solectwa_wzor.jpg

Gmina Stara Kornica zrealizowała projekt pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Kornica”. Dofinansowanie Gmina Stara Kornica pozyskała w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024”.

 

Wartość całkowita zadania: 36 000,00zł

 

Wartość dofinansowania: 15 000,00 zł

 

Wartość wkładu własnego, środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego  : 21 000,00 zł

 

 

Powrót na początek strony