Nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027

Nabór trwa od 15 do 24 listopada 2022 roku.

Powrót na początek strony