Przebudowa drogi gminnej nr 200621W w miejscowości Szpaki-Kolonia, Gmina Stara Kornica

 

 

Tablica informacyjna_page-0001.jpg

 

 

Gmina Stara Kornica zrealizowała  operację pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 200621W w miejscowości Szpaki-Kolonia, Gmina Stara Kornica”baner.jpg

 

Typ operacji:

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Cel operacji:

Celem operacji było podniesienie parametrów jakościowych i technicznych infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 200621W w miejscowości Szpaki-Kolonia.

Zakres robót:

Zakres robót budowlanych objął przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Szpaki-Kolonia w Gminie Stara Kornica o długości 0,998 km w tym: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, poszerzenie jezdni, nawierzchnie oraz oznakowanie pionowe

Planowany efekt:

W wyniku realizacji zadania została wykonana przebudowa drogi gminnej nr 200621W w miejscowości Szpaki-Kolonia o długości 0,998 km.

 

Wartość uzyskanego dofinansowania:

325 874,00 zł.

 

 

 

Powrót na początek strony