DANE STATYSTYCZNE NA DZIEŃ 30.06.2023r.

DANE STATYSTYCZNE NA DZIEŃ 30.06.2023r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie:  92

Liczba zawartych umów o dofinansowanie:  76

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:  48

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji:  893.231,61 zł

Powrót na początek strony