DANE STATYSTYCZNE NA DZIEŃ 30.09.2023r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie:  98

Liczba zawartych umów o dofinansowanie:  89

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:  49

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji:  1.196.659,78 zł

Powrót na początek strony