Podziękowania za udział w konsultacjach społecznych

Drodzy Mieszańcy, powoli kończymy konsultacje społeczne w ramach projektu grantowego „Wspólny Plan”. Dziękujemy wszystkim za wszelkie formy czynnego włączenia się w różne wydarzenia. Każda forma aktywnego uczestnictwa w procesie konsultacyjnym była dla nas istotna. Poniżej zamieszczamy ogólne podsumowanie procesu zbierania opinii do nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Badanie ankietowe

Jesienią ubiegłego roku przeprowadziliśmy badanie ankietowe.

Ankiety wraz z pakietami konsultacyjnymi zostały dostarczone do każdego gospodarstwa domowego na terenie gminy poprzez sołtysów, pracowników urzędu lub pocztą. Dodatkowo ankiety wraz z urnami zostały rozmieszczone np. w sklepach. Informacje o badaniu ankietowym zostały zamieszczone na stronie gminy, w mediach społecznościowych, przez ogłoszenia parafialne oraz na plakatach, rozwieszonych w różnych, uczęszczanych miejscach na terenie całej gminy.

Ankieta składała się z 10 pytań merytorycznych oraz 4 ogólnych – tworzących metryczkę.

Od 10 września udostępniono ankietę w wersji online. Badania ankietowe zakończyły się 10 listopada.

Łącznie wypełniono 210 ankiet – 45 ankiety online oraz 165 ankiet papierowych. Największą grupą, która wzięła udział w badaniu byli mieszkańcy w wieku 40-60 lat o średnim wykształceniu.

Spotkanie online

Dnia 12 kwietnia odbyło się spotkanie dotyczące nowego studium. Ze względu na sytuację epidemiczną, wydarzenie odbyło się w formie online na platformie Microsoft Teams. Spotkanie trwało 2,5 godziny i uczestniczyło w nim łącznie 39 osób: moderator spotkania, wójt, 5 członków zespołu konsultacji społecznych, eksperci – przedstawiciele biura urbanistycznego, opiekunowie projektu z fundacji WiseEuropa i 25 mieszkańców gminy.

Mobilny punkt konsultacyjny

Od 16 do 23 kwietnia na terenie gminy działał tzw. mobilny punkt konsultacyjny. Ze względu na ograniczenia pandemiczne, w tym zasady reżimu sanitarnego i zakaz zgromadzeń powyżej pięciu osób, punkt konsultacyjny działał na zasadzie dyżuru ekspertów, z wcześniejszym zapisem na godziny. W każdej z 5-ciu stref konsultacyjnych zorganizowano jeden – średnio dwugodzinny – dyżur konsultacyjny. Największym zainteresowaniem cieszyły się dyżury w Wólce Nosowskiej i w Rudce. Łącznie mobilny punkt konsultacyjny odwiedziło 39 osób.

Narzędzie IT – kMAP

Od 12 do 30 kwietnia każdy mógł zdalnie, bez wychodzenia z domu, złożyć swoją opinię do koncepcji studium. Z takiej możliwości skorzystało kilkadziesiąt osób – zarejestrowano 58 opinii. Największą aktywność zaobserwowano w piątej strefie konsultacyjnej, obejmującej miejscowości: Dubicze, Walimek, Zalesie, Koszelówkę, Kazimierzów i Wólkę Nosowską.

Powrót na początek strony