Zapisy na dyżur konsultacyjny

MOBILNY PUNKT KONSULTACYJNY

Gmina Stara Kornica została podzielona na 5 stref konsultacyjnych:

Strefa 1: Kobylany, Kiełbaski, Wygnanki

Strefa 2: Czeberaki, Popławy, Rudka, Wyrzyki

Strefa 3: Nowe Szpaki, Stare Szpaki, Szpaki-Kolonia

Strefa 4: Nowa Kornica, Stara Kornica, Kornica-Kolonia, Walim

Strefa 5: Wólka Nosowska, Kazimierzów, Koszelówka, Dubicze, Walimek, Zalesie

W każdej strefie przewidziany jest jeden kilkugodzinny dyżur konsultacyjny, z zachowaniem wymogów sanitarnych, mający na celu indywidulane przedstawienie koncepcji studium, pomoc przy zgłaszaniu opinii poprzez narzędzie IT (kMAP), umożliwienie bezpośredniego kontaktu z urbanistą, zadawania mu pytań i zgłaszania swoich pomysłów do Studium.

Konsultacje te, będą odbywały się według poniższego harmonogramu:

Numer strefy

Miejsce

Data

Rozpoczęcie dyżuru

Zakończenie dyżuru

Strefa 1

świetlica wiejska w Kobylanach

23.04.2021

16:30

18:30

Strefa 2

świetlica wiejska w Rudce

19.04.2021

16:30

18:30

Strefa 3

budynek Szkoły Podstawowej w Starych Szpakach

22.04.2021

16:30

18:30

Strefa 4

budynek Urzędu Gminy w Starej Kornicy

21.04.2021

16:30

18:30

Strefa 5

świetlica wiejska w Wólce Nosowskiej

16.04.2021

16:30

18:30

ZAPISY NA DYŻUR KONSULTACYJNY

Zapisy na godziny pod numerem telefonu 500 790 007 (w godzinach pracy urzędu gminy)

Mieszkańcu, jeżeli nie zdążyłeś zapisać się na dyżur – nic straconego, zgłoś opinię do koncepcji Studium przez stronę www.kmap.pl

Powrót na początek strony