Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Stara Kornica zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Stara Kornica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”.

Termin przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały:

Rozpoczęcie konsultacji – 25.10.2022 r.

Zakończenie konsultacji – 08.11.2022 r.

Forma konsultacji:

  1. Konsultacje będą przeprowadzone poprzez wypełnienie formularza zgłaszania opinii w formie elektronicznej lub papierowej udostępnionej na stronie internetowej Gminy Stara Kornica oraz w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kornica w pok. nr 15 (załącznik nr 2).
  2. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08-205 Kornica od godz. 7.30 do godz. 15.30 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres fundusze@kornica.org w terminie przeprowadzania konsultacji.
  3. Na kopercie (lub w tytule e-maila) należy wpisać: „Konsultacje Programu Współpracy 2023”.
Powrót na początek strony